Centari veebiäpid:

Ajutise kaitse saanud tööturul
IO-makromudel
Lõpptarbimise kasvu mõju majandusele
Rände tulu-kulu mudel
Eesti elaniku tulu-kulu mudel